آدرس : تهران -سید خندان – خیابان خواجه عبدلله -برج آسمان

تلفن تماس :۰۲۱۲۲۸۵۱۷۵۰-۰۲۱۲۲۸۵۱۷۵۱

ایمیل شرکت: jam.sabtt@gmail.com

sherkatsabt@gmail.com

jam.sabtt@yahoo.com

شماره تماس با مدیریت :۰۹۱۲۸۷۸۷۹۷۴ خانم غافرین

شماره تماس با کارشناسان: خانم رضایی   ۰۹۱۲۰۷۶۰۴۹۹

خانم اردستانی ۰۹۳۹۸۰۰۹۵۵۰