کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت و واردات و صادرات کالا ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که بازرگانان مؤسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسؤول شرکت صادر می‌شود.بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‌نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی  اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابل است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‌شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

  • داشتن حداقل ۲۳ سال تمام
  • برگ پایان  خدمات نظام یا برگ معافیت برای آقایان
  • داشتن سه سال سابقه فعالیت‌های تجاری/تولیدی به تأیید دونفر از دارندگان کارت بازرگانی یا داشتن مدرک مجوز تولید صادره یکی از وزارتخانه متبوع
  • داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت) ثبت شرکت اعم از ملکی/استیجاری
  • داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه‌های ثبتی
  • ارائه گواهی عدم سوپیشینه
  • داشتن حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک‌های عامل کشور

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

  • داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت
  • داشتن پروانه کار و اقامت معتبر

برایه اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت جم تماس بگیرید :

۰۲۱۲۲۸۵۱۷۵۰الی۰۲۱۲۲۸۵۱۷۵۱

۰۹۱۲۰۷۶۰۴۹۹